آموزش و راهنما

درخواست درگاه پرداخت(API)

بعد از ارسال مدارک و تجاری سازی حساب به بخش "مدیریت درگاه" و سپس "درخواست درگاه" مراجعه نموده و اطلاعات درخواستی را کامل و درخواست تون را ثبت نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟