آموزش و راهنما

نحوه مشاهده موجودی مربوط به هر کیف پول

به بخش "مدیریت کیف پول" در پنل کاربری مراجعه نمایید. در ستون "موجودی جاری" مبالغ مربوط به هر کیف پول و وبسایت قابل مشاهده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر، می بایست با کلیک بر روی کلمه "انتخاب" مقابل کیف پول موردنظر و تایید عملیات، بر روی آن سوئیچ نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟