آموزش و راهنما

بررسی مدارک چقدر طول می کشد

بعد از ارسال مدارک، درخواست شما در صف بررسی قرار می گیرد. همکاران ما به درخواست شما رسیدگی و در صورت تکمیل بودن مدارک، برای صحت سنجی شماره تلفن ثابت خدمتتون تماس می گیرند و نهایتا حساب شما تجاری خواهد شد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟