آموزش و راهنما

تسویه حساب از نوع "تسویه خودکار"

در این نوع تسویه نیاز نیست که هربار برای ثبت درخواست تسویه به پنل کاربری مراجعه نمایید، بلکه یکبار با انتخاب حساب بانکی، تسویه خودکار را ثبت می نمایید و از این پس تمام موجودی حساب شما طبق لینک زیر واریز خواهد شد:
https://bitpay.ir/help-article-2

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟