هزینه ها و کارمزد

تنها هزینه ای که در بیت پی دریافت می شود، کارمزد انجام تراکنش می باشد که به انتخاب پذیرنده، از خریدار یا پذیرنده اخذ می گردد. هزینه ها در بیت پی به شرح ذیل می باشد

هیچ وقت بیش از اندازه پرداخت نکنید !!

درگاه توافقی
جدید
درگاه اختصاصی
1%
تا سقف 10,000 تومان
درگاه واسط
0.5%
تا سقف 5,000 تومان
در بیت پی سقف کارمزد وجود دارد که این امر باعث کم شدن کارمزد پرداختی می شود.
مثال : حین انجام تراکنش 2 میلیون تومانی ، %0.5 این تراکنش 10 هزار تومان می شود که با وجود سقف پرداخت، در بیت پی حداکثر 5 هزار تومان به عنوان کارمزد پرداخت می شود.

محاسبه هزینه

کارمزد پرداختی
0  تومان