آموزش و راهنما

نحوه تغییر کیف پول و سایتهای مرتبط با حساب بانکی

در صورتی که حساب بانکی خود را ثبت نمودید و تایید شده است، می توانید کیف پول و سایتهای مرتبط با آن را مدیریت کرده و تغییر دهید. بدین منظور به بخش "امورمالی" و سپس "مدیریت حساب بانکی" در پنل کاربری مراجعه کرده و در پایین صفحه، بر روی کلمه "ویرایش" مقابل حساب بانکی موردنظر کلیک بفرمایید. کیف پول و سایتهایی که نیاز دارید را انتخاب نموده و نهایتا بر روی دکمه "ویرایش" کلیک نمایید. از این پس قادر خواهید بود درخواست تسویه حساب مربوط به کیف پول و سایتهای انتخاب شده را بر روی این حساب بانکی ثبت و وجوه آن را دریافت نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟