آموزش و راهنما

روشهای معرفی پذیرنده

بعد از فعالسازی، یک "کد همکاری" و یک "لینک همکاری" مختص شما در پنل ایجاد خواهد شد که با مراجعه به بخش "همکاری" در منوی سمت راست، قابل مشاهده و دریافت است. 

درحال حاضر "کد همکاری" در حال توسعه است و امکان ثبت پذیرنده با استفاده از کد همکاری وجود ندارد. 

شما می بایست پذیرندگان موردنظر را از طریق "لینک همکاری" به بیت پی معرفی نموده و یا از طریق همان لینک، پذیرنده های موردنظر را در بیت پی ثبت نام نمایید. به محض شروع فعالیت پذیرنده و انجام اولین تراکنش، در سود حاصله سهیم خواهید بود.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟