آموزش و راهنما

امکانات پنل همکاری

بخش "لیست کاربران":
پذیرندگانی که از طریق لینک همکاری شما به بیت پی معرفی شده و ثبت نام می کنند، در این بخش قابل مشاهده هستند. شما می توانید از تاریخ عضویت و سطح کاربری(عادی یا تجاری) این پذیرندگان مطلع شوید.

بخش "گزارش درآمد":
درآمد حاصل از فعالیت پذیرنده های معرفی شده از این بخش و به تفکیک نام پذیرنده، تاریخ عضویت، تعداد تراکنش و بازه درآمد به تفکیک روز قابل مشاهده و مدیریت است.

بخش "گزارش تسویه":
مدیریت و گزارش گیری تسویه های انجام شده، از بخش "گزارش تسویه" و به تفکیک مبلغ، تاریخ ثبت، تاریخ واریز و شماره پیگیری قابل مشاهد است.

بخش "شماره حساب":
در این بخش امکان ثبت و مدیریت شماره شبای موردنظر برای واریز وجوه حاصل از درآمد وجود دارد. مراحل ثبت، انتخاب و شماره شبا برای تسویه به شرح زیر است:

1- ثبت شماره حساب تسویه:
شماره شبای 24 رقمی خود را بدون IR به همراه نام بانک افتتاح کننده حساب وارد نموده و بر روی "ثبت درخواست" کلیک فرمایید. درخواست شما بررسی شده و حساب بانکی تایید خواهد شد. در صورت رد شدن، علت رد درخواست از طریق ایمیل و پیام خصوصی در پنل کاربری اعلام خواهد شد.

2- انتخاب و تغییر شماره حساب تسویه:
بعد از تایید شبای بانکی، با کلیک بر روی گزینه "انتخاب" مقابل همان شماره شبا، وجوه حاصل از درآمد به شبای انتخاب شده واریز میگردد.

3- حذف شماره حساب:
با استفاد ه از گزینه "حذف" می توانید شباهای بدون استفاده را از لیست حذف نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟