آموزش و راهنما

دریافت وجوه حاصل از همکاری

حداقل مبلغ برای ثبت تسویه حساب حاصل از وجوه همکاری، 10 هزار تومان می باشد. بعد از ثبت و تعیین شماره شبای موردنظر در پنل همکاری برای تسویه، سه مدل واریزی قابل انتخاب می باشد و وجوه طبق توضیحات زیر واریز می گردد: 

  1. هفتگی: اگر مدل تسویه هفتگی انتخاب گردد، وجوه حاصل از همکاری در روزهای شنبه هر هفته با همکار تسویه می گردد. 
  2. ماهانه : در این مدل تسویه، وجوه حاصل از درآمد همکار، روز یکم هر ماه به شماره شبای اعلامی واریز می گردد. 
  3. سالانه: در مدل تسویه سالانه، درآمد همکار در آخرین روز از سال تسویه می گردد.
جواب سوالتان را پیدا نکردید؟