آموزش و راهنما

دریافت وجوه حاصل از همکاری

حداقل مبلغ برای ثبت تسویه حساب حاصل از وجوه همکاری، 10 هزار تومان می باشد. بعد از ثبت و تعیین شماره شبای موردنظر در پنل همکاری برای تسویه، سه مدل واریزی قابل انتخاب می باشد و وجوه طبق توضیحات زیر واریز می گردد:

1 هفتگی:
اگر مدل تسویه هفتگی انتخاب گردد، وجوه حاصل از همکاری در روزهای شنبه هر هفته با همکار تسویه می گردد.

2-ماهانه :
در این مدل تسویه، وجوه حاصل از درآمد همکار، روز یکم هر ماه به شماره شبای اعلامی واریز می گردد.

3-سالانه:
در مدل تسویه سالانه، درآمد همکار در آخرین روز از سال تسویه می گردد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟