آموزش و راهنما

واریز وجه تسویه چه مقدار طول میکشد؟

طبق دستورالعمل شاپرک و براساس قوانین پرداخت یاری، تمامی درخواستهای تسویه حساب بین ساعت 23:30 الی 24:00 هر روز توسط همکاران امورمالی پردازش و جهت واریز، به شاپرک ارسال می گردند. وجه مربوطه توسط شاپرک و تا ساعت 11:30 روز کاری بعد به حسابهای مقصد واریز میگردند. 

توجه 1: در صورتی که روز بعد تعطیل باشد، وجه مربوطه تا ساعت 11:30 اولین روز کاری بعد از تعطیلات به حسابهای مقصد واریز میگردد. 

توجه 2: در صورت بروز مشکل در انتقال وجه(بروز اختلالات بانکی)، وجه مربوطه با تاخیر بیشتری واریز خواهد شد که اینگونه موارد از طریق پنل کاربری اطلاع رسانی میگردد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟