آموزش و راهنما

شماره تلفن ثابت ندارم

درج شماره تلفن ثابت برای استفاده از خدمات درگاه پرداخت اینترنتی بیت پی الزامی است و جهت صحت سنجی با شماره ثابت تماس گرفته خواهد شد. بنابراین نیاز هست که شماره تلفن معتبر وارد نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟