آموزش و راهنما

عمده دلایل رد درخواست تجاری سازی حساب

عمده دلایل رد درخواست حساب تجاری موارد زیر می باشد: 

  1. تصویر مدارک ارسالی دارای کیفیت لازم نیست و یا مخدوش می باشد و یا مدارک نامرتبط ارسال شده است.
  2. کدپستی با آدرس مطابقت ندارد.
  3. تلفن ثابت نامعتبر و یا قطع باشد و یا کسی پاسخگو نباشد.
  4. اطلاعات حساب بانکی و شماره شبا با اطلاعات صاحب اکانت مغایرت داشته باشد و یا اطلاعات حساب بانکی اشتباه وارد شده باشد.
  5. با این مدارک قبلا ثبت نام انجام شده است.
جواب سوالتان را پیدا نکردید؟