آموزش و راهنما

نحوه ثبت درخواست تسویه حساب و برداشت موجودی

می بایست به بخش "امورمالی" در پنل کاربری مراجعه و بر روی دکمه "ثبت درخواست" کلیک نمایید. سپس نوع تسویه حساب موردنظر را از بین گزینه های "تمام موجودی" ، "مبلغ دلخواه" و "تسویه خودکار" انتخاب نموده و در نهایت بر روی دکمه "ارسال درخواست" کلیک نمایید. 

تسویه تمام موجودی: در این نوع تسویه می بایست هربار به بخش تسویه حساب در پنل کاربری مراجعه نمایید. با انتخاب کیف پول و حساب بانکی موردنظر و ثبت آن قادر خواهید بود تمام موجودی خود را دریافت نمایید. 

تسویه مبلغ دلخواه: در این نوع تسویه می بایست هربار به بخش تسویه حساب در پنل کاربری مراجعه نمایید. با انتخاب کیف پول و حساب بانکی موردنظر و ثبت آن قادر خواهید بود مبلغ دلخواه خود را دریافت نمایید. 

تسویه خودکار: در این نوع تسویه نیاز نیست که هربار برای ثبت درخواست تسویه به پنل کاربری مراجعه نمایید، بلکه یکبار کیف پول و حساب بانکی موردنظر را انتخاب نموده و تسویه خودکار را ثبت می نمایید و از این پس تمام موجودی حساب شما طبق روال به حسابتون واریز میگردد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟