آموزش و راهنما

تسویه حساب از نوع تمام موجودی

در این نوع تسویه می بایست هربار به بخش تسویه حساب در پنل کاربری مراجعه نمایید. با انتخاب کیف پول و حساب بانکی موردنظر و ثبت آن قادر خواهید بود تمام موجودی خود را دریافت نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟