آموزش و راهنما

تسویه حساب از نوع تسویه خودکار

در این نوع تسویه نیاز نیست که هربار برای ثبت درخواست تسویه به پنل کاربری مراجعه نمایید، بلکه یکبار کیف پول و حساب بانکی موردنظر را انتخاب نموده و تسویه خودکار را ثبت می نمایید و از این پس تمام موجودی حساب شما طبق روال به حسابتون واریز میگردد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟