آموزش و راهنما

چگونه از وضعیت درخواست تسویه حساب مطلع شوم؟

اگر درخواست تسویه حساب ثبت نمودید، به بخش "امورمالی" و سپس "تسویه حساب" در پنل کاربری مراجعه نمایید و در ستون "وضعیت" از چگونگی مراحل انجام تسویه حساب خود مطلع شوید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟