آموزش و راهنما

چگونه درخواست تسویه خود را لغو کنم؟

در صورتی که درخواست تسویه خود را ثبت نموده اید و هنوز انجام نشده است، ابتدا به بخش "امورمالی" و سپس "تسویه حساب" مراجعه نمایید. با کلیک بر گزینه "حذف" در ستون "عملیات" اقدام به لغو درخواست تسویه حساب خود نمایید. 

به این نکته توجه داشته باشید که در صورتی امکان لغو و یا حذف تسویه حساب شما وجود دارد که در وضعیت "در انتظار بررسی" باشد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟