آموزش و راهنما

چند بار در روز می توانم درخواست تسویه ثبت کنم؟

به صورت پیش فرض قادر خواهید بود روزانه یک مرتبه درخواست تسویه حساب ثبت نمایید. در صورت نیاز به تغییر مبلغ تسویه حساب و در صورتی که هنوز تسویه شما توسط امورمالی بیت پی پردازش نشده است، ابتدا به بخش "امورمالی" و سپس "تسویه حساب" مراجعه نمایید. با کلیک بر گزینه "حذف" در ستون "عملیات" اقدام به لغو درخواست تسویه حساب خود نمایید. 

به این نکته توجه داشته باشید که در صورتی امکان لغو و یا حذف تسویه حساب شما وجود دارد که در وضعیت "در انتظار بررسی" باشد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟