آموزش و راهنما

بهترین زمان ثبت درخواست تسویه حساب

شما قادر هستید بین ساعت 00:00 لغایت 23:30 هر روز درخواست تسویه حساب ثبت نمایید. اما با توجه به اینکه درخواستهای تسویه بین ساعت 23:30 الی 24:00 هر روز توسط همکاران امورمالی ما انجام میشود، لذا برای دریافت حداکثر وجوه در سریعترین زمان ممکن بهتر است به یکی از روشهای زیر اقدام کنید: 

  1. تسویه تون را قبل از ساعت 23:30 و نزدیک به این ساعت ثبت نمایید، در اینصورت حداکثر موجودی قابل برداشت، قبل از ساعت 11:30 اولین روز کاری بعد، تسویه شده و در حسابتون خواهد بود.
  2. تسویه حساب خودکار را فعال نمایید تا حداکثر موجودی تون هر شب قبل از ساعت 23:30 به صورت اتوماتیک ثبت و قبل از ساعت 11:30 اولین روز کاری بعد به حسابتون واریز شود.
جواب سوالتان را پیدا نکردید؟