آموزش و راهنما

مشاهده حساب های بانکی فعال

به بخش "امورمالی" و سپس "مدیریت حساب بانکی" در پنل کاربری مراجعه نمایید. در پایین همین صفحه، لیست حسابهای بانکی فعال شما نمایش داده می شود.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟