آموزش و راهنما

چرا باید درخواست تسویه حساب ثبت کنم؟

برای اینکه وجوه مربوط به تراکنش های درگاه و موجودی حساب تون به حساب بانکی منتقل بشه، باید در بیت پی درخواست تسویه حساب ثبت کنید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟