آموزش و راهنما

شناسه کیف پول چیست؟

کد یکتایی است که به هر کیف پول تعلق می گیرد و آن را از کیف پول های دیگر متمایز می نماید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟