آموزش و راهنما

آیا ایجاد کیف پول شاپرکی جدید هزینه دارد؟

ایجاد کیف پول به تعداد 10 عدد رایگان است، اما از کیف پول یازدهم به بعد، ایجاد هر کیف پول ده هزار ریال(هزارتومان) هزینه دارد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟