آموزش و راهنما

نحوه مشاهده موجودی مربوط به هر کیف پول

به بخش "کیف پول" در پنل کاربری مراجعه نمایید. در ستون "موجودی جاری" مبالغ مربوط به هر کیف پول و وبسایت قابل مشاهده است. برای مشاهده جزئیات بیشتر، می بایست با کلیک بر روی کلمه "انتخاب" مقابل کیف پول موردنظر و تایید عملیات، بر روی آن سوئیچ نمایید. همچنین با انتخاب گزینه "پیش فرض" می توانید کیف پول موردنظر را با هر بار ورود به پنل کاربری مشاهده بفرمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟