آموزش و راهنما

نحوه فعالسازی اطلاع رسانی از طریق ایمیل

برای مطلع شدن از تغییرات پنل کاربری از طریق ایمیل، کافیست ابتدا به بخش "تنظیمات" و بعد "اطلاع رسانی" مراجعه کنید. از این پس با فعال کردن هر بخش در ستون "اطلاع رسانی از طریق ایمیل"، تغییرات مربوط به آن از طریق ارسال ایمیل به شما اطلاع داده خواهد شد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟