آموزش و راهنما

نحوه فعالسازی اطلاع رسانی از طریق تلگرام

ابتدا باید شماره همراه ثبت شده در بیت پی و شناسه حساب را مانند نمونه زیر از طریق ربات به آدرس bitpayir_bot@ ارسال کنید: 

شناسه حساب@شماره همراه ثبت شده در بیت پی 

به طور مثال: 123456@09122222222 

سپس به بخش "تنظیمات" و بعد "اطلاع رسانی" مراجعه کرده و در ستون " اطلاع رسانی از طریق تلگرام"، گزینه های موردنیاز را فعال کنید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟