آموزش و راهنما

حذف تصویر پروفایل

به بخش "تنظیمات" و سپس "پروفایل" مراجعه نمایید. با کلیک بر روی دکمه "حذف آواتار"، تصویر پروفایل شما حذف می گردد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟