آموزش و راهنما

نحوه انجام تسویه و واریز وجه در قالب پرداخت یاری

موارد زیر در تغییراتی است که در نحوه ثبت درخواست تسویه حساب و واریز وجوه در بستر پرداخت یاری بوجود آمده است:
1- درخواست تسویه آنی(شتابی) حذف گردیده و فقط امکان ثبت درخواست تسویه پایا وجود دارد
2- بهترین و سریع ترین روش برای دریافت وجه، استفاده از تسویه حساب خودکار است(در این حالت وجوه ورز جاری تجمیع شده و روز کاری بعد به حساب شما واریز خواهد شد)
3- اگر به صورت دستی درخواست تسویه ثبت می نمایید، لازم است تا ساعت 23:29 هر شب اقدام نمایید.
4- از 23:30 الی 24:00 امکان ثبت درخواست تسویه حساب وجود ندارد
5- تمامی درخواستهای تسویه حساب روز جاری بین ساعت 23:30 الی 24:00 توسط امورمالی بیت پی پردازش و جهت انجام، به شاپرک ارسال می گردد. وجه مربوطه روز کاری بعد به حسابهای مقصد واریز خواهند شد.(در موارد خاص و در صورتی که سیستم پایای بانکها قطع باشد، ممکن است وجه با تاخیر بیشتر واریز گردد)
توجه: اگر روز بعدی تعطیل باشد، وجوه مربوط به درخواستهای تسویه روز جاری و روزهای تعطیل، تجمیع شده و در اولین روز کاری بعد به حسابهای مقصد واریز خواهد شد.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، از طریق بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟