آموزش و راهنما

نحوه انجام تسویه و واریز وجه در قالب پرداخت یاری

موارد زیر در تغییراتی است که در نحوه ثبت درخواست تسویه حساب و واریز وجوه در بستر پرداخت یاری بوجود آمده است:
1- درخواست تسویه آنی(شتابی) حذف گردیده و فقط امکان ثبت درخواست تسویه پایا وجود دارد
2- بهترین و سریع ترین روش برای دریافت وجه، استفاده از تسویه حساب خودکار است(در این حالت وجوه ورز جاری تجمیع شده و روز کاری بعد به حساب شما واریز خواهد شد)
3- اگر به صورت دستی درخواست تسویه ثبت می نمایید، لازم است تا ساعت 23:29 هر شب اقدام نمایید.
4- از 23:30 الی 24:00 امکان ثبت درخواست تسویه حساب وجود ندارد
5- تمامی درخواستهای تسویه حساب روز جاری بین ساعت 23:30 الی 24:00 توسط امورمالی بیت پی پردازش و جهت انجام، به شاپرک ارسال می گردد. وجه مربوطه روز کاری بعد به حسابهای مقصد واریز خواهند شد.(در موارد خاص و در صورتی که سیستم پایای بانکها قطع باشد، ممکن است وجه با تاخیر بیشتر واریز گردد)
توجه: اگر روز بعدی تعطیل باشد، وجوه مربوط به درخواستهای تسویه روز جاری و روزهای تعطیل، تجمیع شده و در اولین روز کاری بعد و به شماره حسابی که برای آخرین تسویه حساب درنظر گرفته اید، واریز خواهد شد.
در صورت نیاز به توضیحات بیشتر، از طریق بخش پشتیبانی با ما در ارتباط باشید

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟