آموزش و راهنما

واریز وجه تسویه چه مقدار طول میکشد؟

طبق دستورالعمل شاپرک و براساس قوانین پرداخت یاری، تمامی درخواستهای تسویه حساب بین ساعت 23:30 الی 24:00 هر روز توسط همکاران امورمالی پردازش و جهت واریز، به شاپرک ارسال میگردند. وجه مربوطه توسط شاپرک و تا ساعت 15:00 روز کاری بعد به حسابهای مقصد واریز میگردند.
توجه 1: در صورتی که روز بعد تعطیل باشد، وجه مربوطه تا ساعت 15:00 اولین روز کاری بعد از تعطیلات به حسابهای مقصد واریز میگردد.
توجه 2: در صورت بروز مشکل در سیستم پایای بانکی، وجه مربوطه با تاخیر بیشتری واریز خواهد شد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟