آموزش و راهنما

عمده دلایل رد درخواست تجاری سازی حساب

عمده دلایل رد درخواست حساب تجاری موارد زیر می باشد:
1- تصویر مدارک ارسالی دارای کیفیت لازم نیست و یا مخدوش می باشد و یا مدارک نامرتبط ارسال شده است
2- کدپستی با آدرس مطابقت ندارد
3- تلفن ثابت نامعتبر و یا قطع باشد و یا کسی پاسخگو نباشد
4- اطلاعات حساب بانکی و شماره شبا با اطلاعات صاحب اکانت مغایرت داشته باشد و یا اطلاعات حساب بانکی اشتباه وارد شده باشد
5- با این مدارک قبلا ثبت نام انجام شده است

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟