آموزش و راهنما

درخواست درگاه پرداختم رد شد

با مراجعه به پیام خصوصی در پنل کاربری و یا ایمیل، از دلایل رد درخواست آگاه شده و با برطرف نمودن آن، نسبت به ثبت مجدد درخواست درگاه پرداخت(API) اقدام نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟