آموزش و راهنما

عمده دلایل رد درخواست درگاه پرداخت(API)

موارد زیر از عمده دلایل رد درخواست درگاه می باشد: 

  1. سایت فیلتر شده باشد.
  2. فعالیت آن بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور باشد.
  3. فعالیت آن نیازمند مجوز قانونی از سازمان و یا ارگان خاصی باشد، اما اخذ نشده باشد.
  4. فعالیت سایت مشخص نباشد.
  5. بخش سبد خرید(یا روال خرید) تکمیل نشده باشد.
  6. بخش پشتیبانی نداشته باشد.
  7. اطلاعات ارائه شده(شامل کد رهگیری مالیات و کدپستی) نامعتبر باشد و یا با اطلاعات ثبت شده در سایت مالیات، همخوانی نداشته باشد.
جواب سوالتان را پیدا نکردید؟