آموزش و راهنما

عمده دلایل رد درخواست درگاه پرداخت(API)

موارد زیر از عمده دلایل رد درخواست درگاه می باشد:
1- سایت فیلتر شده باشد
2- فعالیت آن بر خلاف قوانین و مقررات جاری کشور باشد
3- فعالیت آن نیازمند مجوز قانونی از سازمان و یا ارگان خاصی باشد، اما اخذ نشده باشد
4- فعالیت سایت مشخص نباشد
5- بخش سبد خرید(یا روال خرید) تکمیل نشده باشد
7- بخش پشتیبانی نداشته باشد
8- اطلاعات ارائه شده(شامل کد رهگیری مالیات و کدپستی) نامعتبر باشد و یا با اطلاعات ثبت شده در سایت مالیات، همخوانی نداشته باشد

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟