آموزش و راهنما

مشاهده درآمد در یک بازه زمانی

از طریق بخش مدیریت درگاه به منوی تفکیک درآمد مراجعه کرده و با وارد نمودن بازه زمانی موردنظر، میزان درآمد خود را مشاهده نمایید.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟