آموزش و راهنما

درج توضیحات برای تراکنش

درج توضیحات برای تراکنشها با مراجعه به بخش "مدیریت درگاه" و سپس "توضیحات تراکنش" امکانپذیر است. توجه داشته باشید که امکان حذف و ویا ویرایش توضیحات بعد از ثبت وجود ندارد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟