آموزش و راهنما

درج توضیحات برای تراکنش

درج توضیحات برای تراکنشها با مراجعه به بخش مدیریت درگاه و سپس توضیحات تراکنش امکان پذیر است. توجه داشته باشید که امکان حذف و یا ویرایش توضیحات بعد از ثبت وجود ندارد.

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟