آموزش و راهنما

چند بار در روز می توانم درخواست تسویه ثبت کنم؟

به صورت پیش فرض قادر خواهید بود روزانه یک مرتبه درخواست تسویه حساب ثبت نمایید. در صورت نیاز به تغییر مبلغ تسویه حساب، ابتدا درخواست قبلی را طبق لینک زیر حذف نموده و سپس درخواست جدید ثبت نمایید:
https://bitpay.ir/help-article-88

جواب سوالتان را پیدا نکردید؟