پلاگین و افزونه های درگاه پرداخت

کامپوننت DJClassifieds

بروز رسانی: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: فــالنو
درگاه بیت پی کامپوننت DJClassifieds سازگار با جوملا 3.5

کامپوننت Hikashop

بروز رسانی: ۲۱ فروردین ۱۴۰۰
نویسنده: تیم توس...
درگاه بیت پی کامپوننت Hikashop سازگار با جوملا 3.9

کامپوننت J2Store

بروز رسانی: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲
نویسنده: تیم توس...
درگاه بیت پی کامپوننت J2Store سازگار با جوملا 3.9

کامپوننت K2Store

بروز رسانی: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: فــالنو
درگاه بیت پی کامپوننت K2Store سازگار با جوملا 3.5

کامپوننت RSForm

بروز رسانی: ۰۹ اسفند ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
درگاه بیت پی کامپوننت RSForm سازگار با جوملا 3.9

کامپوننت RSMembership

بروز رسانی: ۲۳ شهریور ۱۴۰۰
نویسنده: تیم توس...
درگاه بیت پی کامپوننت RSMembership سازگار با جوملا 3.9

کامپوننت mediaStore

بروز رسانی: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: محمد سل...
درگاه بیت پی کامپوننت mediaStore سازگار با جوملا 3.5

کامپوننت JoomShopping

بروز رسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
درگاه بیت پی کامپوننت JoomShopping سازگار با جوملا 1.5 و 2.5

آسان پرداخت بیت پی

بروز رسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
آسان پرداخت بیت پی برای جوملا 1.5

آسان پرداخت بیت پی

بروز رسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
آسان پرداخت بیت پی برای جوملا 2.5

افزونه خرید گروهی

بروز رسانی: ۱۵ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: تیم برن...
پلاگین پرداخت خرید گروهی بیت پی جوملا

کامپوننت Guru

بروز رسانی: ۱۲ مهر ۱۴۰۱
نویسنده: تیم توس...
درگاه بیت پی کامپوننت Guru سازگار با جوملا 3.9

کامپوننت VirtueMart

بروز رسانی: ۰۹ بهمن ۱۴۰۱
نویسنده: تیم توس...
کامپوننت VirtueMart سازگار با جوملا 3.6 به بعد

کامپوننت Joomshopping

بروز رسانی: ۲۲ بهمن ۱۴۰۱
نویسنده: فــالنو
درگاه بیت پی کامپوننت Joomshopping سازگار با جوملا 3.5