پلاگین و افزونه های درگاه پرداخت

پلاگین OpenCart 2

بروز رسانی: ۲۱ مهر ۱۳۹۹
نویسنده: محمدرضا...
درگاه پرداخت بیت پی برای سیستم فروشگاه ساز OpenCart 2

پلاگین OpenCart 1.5

بروز رسانی: ۲۱ مهر ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
درگاه پرداخت بیت پی برای سیستم فروشگاه ساز OpenCart 1.5.1.3

پلاگین OpenCart 3

بروز رسانی: ۲۱ مهر ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
درگاه پرداخت بیت پی برای سیستم فروشگاه ساز OpenCart 3