پلاگین و افزونه های درگاه پرداخت

نمونه کد php

بروز رسانی: ۲۲ مهر ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
نمونه کد اتصال بیت پی به زبان php

نمونه کد #C

بروز رسانی: ۲۶ فروردین ۱۴۰۲
نویسنده: تیم توس...
نمونه کد اتصال بیت پی به زبان #C

نمونه کد Ruby

بروز رسانی: ۱۴ مرداد ۱۳۹۹
نویسنده: تیم توس...
نمونه کد اتصال بیت پی به زبان Ruby

نمونه کد nodeJs

بروز رسانی: ۲۹ شهریور ۱۴۰۰
نویسنده: سعید سا...
نمونه کد اتصال بیت پی به زبان nodeJs

نمونه کد python

بروز رسانی: ۰۵ بهمن ۱۴۰۱
نویسنده: تیم توس...
نمونه کد اتصال بیت پی به زبان python